Các kiểu dữ liệu trong pascal

Kiểu tài liệu của một thực thể bao quát chân thành và ý nghĩa, ràng buộc, cực hiếm phù hợp, toán tử, hàm cùng phương thức lưu trữ thực thể đó.

You watching: Các kiểu dữ liệu trong pascal

Kiểu Integer, real, Boolean and character rất có thể được gọi phổ biến là thứ hạng dữ liệu chuẩn. Các vẻ bên ngoài dữ liệu rất có thể tạo thành vẻ bên ngoài vô hướng, con trỏ và mẫu mã tài liệu bao gồm cấu tạo. Ví dụ hình dáng vô phía hoàn toàn có thể là integer, real, Boolean, character, hình dáng miền con giỏi hình dạng liệt kê. Kiểu dữ liệu bao gồm cấu tạo được tạo nên từ kiều tài liệu vô hướng; ví dụ: mẫu mã mảng, bản ghi, tệp, tập phù hợp. Riêng hình trạng con trỏ trong ngôn ngữ thiết kế Pascal sẽ được nói tại 1 bài khác.

Các giao diện dữ liệu vào Pascal

*
Kiểu dữ liệu trong Pascal

Khai báo kiểu

type-identifier-1, type-identfier-2 = type-specifier;Ví dụ:đoạn knhị báo dưới đây khai báo những biến days, age giao diện số nguim, thay đổi yes, true là thứ hạng Boolean, trở nên name, đô thị kiểu string, trở thành fees và expenses mẫu mã realtypedays, age = integer;yes, true = boolean;name, thành phố = string;fees, expenses = real;

Kiểu số nguyên

Bảng dưới đây là vẻ bên ngoài dữ liệu Integer cùng với miền quý hiếm cùng kích thước vùng nhớ được áp dụng vào Object Pascal.

See more: Cầu Sắt Đa Cấu Nam Sơn Quế Võ Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam, Thôn Đa Cấu Xã Nam Sơn Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

TypeMinimumMaximumFormat
Integer-21474836482147483647signed 32-bit
Cardinal04294967295unsigned 32-bit
Shortint-128127signed 8-bit
Smallint-3276832767signed 16-bit
Longint-21474836482147483647signed 32-bit
Int64-2^632^63 - 1signed 64-bit
Byte0255unsigned 8-bit
Word065535unsigned 16-bit
Longword04294967295unsigned 32-bit

Hằng số

Việc thực hiện hằng số vào công tác tạo nên dễ nhìn đọc rộng và giúp giữ những quý hiếm đặc trưng tại một vị trí đầu công tác. Pascal có thể chấp nhận được các hằng số học tập, hằng ngắn gọn xúc tích, hằng chuỗi, hằng kí từ bỏ. Việc khai báo hằng vào phần khai báo ban đầu với tự khóa Const.Cú pháp khai báo hằng:constIdentifier = contant_value;
VELOCITY_LIGHT = 3.0E=10;PIE = 3.141592;NAME = "Stuart Little";CHOICE = yes;OPERATOR = "+";Tất cả những knhị báo hằng trong công tác nên đặt tại phía đằng trước phần knhì báo biến.

See more: 5 Cách Xem Trực Tiếp Copa America 2021 Ở Đâu, Kênh Nào? Copa America 2019 Truc Tiep Kenh Nao

Kiểu liệt kê

Kiểu liệt kê (Enumerated) là hình dạng dữ liệu vày người dùng định nghĩa, trong hình dáng này những quý hiếm được khẳng định tất cả trang bị từ trong một danh sách. Chỉ có phxay gán với phnghiền tân oán dục tình được phnghiền triển khai bên trên đẳng cấp dữ liệu này. Cú pháp knhị báo phong cách liệt kê:typeenum-identifier = (item1, itemét vuông, item3, ... )
typeSUMMER = (April, May, June, July, September);COLORS = (Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan, Blaông xã, White);TRANSPORT = (Bus, Train, Airplane, Ship);Thđọng tự những nguyên tố được liệt kê trong miền liệt kê được tư tưởng là thứ trường đoản cú của thành phần đó. Ví dụ: phát triển thành liệt kê Summer, April đứng trước May, May trước June,... Miền của hình trạng liệt kê ko cất những hằng số học tập hay hằng kí từ bỏ.

Kiểu miền con (Subrange)

Kiểu miền nhỏ chất nhận được biến hóa thừa nhận giá trị vào một khoảng nhất định. lấy ví dụ như, nếu tuổi của fan ứng cử nên ở trong tầm 18 mang đến 100 thì phát triển thành Age sẽ tiến hành knhì báo nlỗi sau:varage: 18 ... 100;Ta chú ý vào cú pháp khai báo tiếp sau đây. cũng có thể có mang hình trạng miền bé bởi knhì báo Type. Cú pháp nlỗi sau:typesubrange-identifier = lower-limit ... upper-limit;Dưới đấy là một vài ví dụ khai báo mẫu mã miền conconstP.. = 18;Q = 90;typeNumber = 1 ... 100;Value = Phường ... Q;Kiểu miền con hoàn toàn có thể được tạo nên xuất phát từ một tập đúng theo các bộ phận của một trở nên hình trạng liệt kê. Ví dụ:typemonths = (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec);Summer = Apr ... Aug;Winter = Oct ... Dec;