Cách lưu ảnh từ lightroom về điện thoại

Hi, nhiều người đang tìm hiểu phương pháp sở hữu Prephối Lightroom cho điện thoại Android? Ok, chúng ta vẫn tra cứu đúng khu vực rồi đó