Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích bao quanh, diện tích S toàn phần cùng thể tích hình hộp chữ nhật là đầy đủ kiến thức đã có học tập trường đoản cú thời trung học tập. Đây là phần đa kỹ năng và kiến thức đặc trưng áp dụng được vào trong thực tế đời sống như tính diện tích S dòng vỏ hộp, mẫu thùng xốp để đựng đồ vật,… Bài viết này đã ra mắt vừa đủ cho bạn các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian bao gồm 6 khía cạnh mọi là đông đảo hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 phương diện, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai khía cạnh đối lập nhau được xem là hai dưới đáy của hình hộp chữ nhật, các phương diện sót lại Điện thoại tư vấn là phương diện bên.


*

2. Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích S 4 khía cạnh mặt của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt dưới và độ cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều lâu năm 20 m, chiều rộng 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 mét vuông.

*

– Công thức tính diện tích S toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 mặt còn sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Bạn Thuộc Nhà Nào Trong Harry Potter, Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng

*

Ví dụ: Một chiếc thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 centimet, chiều lâu năm là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của dòng thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí cơ mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được xem bởi tích của diện tích S đáy cùng độ cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet cùng chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3

*

Để nắm rõ rộng về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời chúng ta xem thêm bài xích viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm ví dụ vừa đủ, cụ thể.

4. Công thức tính mặt đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật tất cả độ lâu năm bằng nhau.

*

Trong đó:

D: con đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 10centimet, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với gần như phương pháp tính diện tích bao quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn sẽ quan sát và theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtmong muốn tính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích S bao quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích bao bọc hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnmong tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S bao quanh hình hộpbí quyết diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích bao bọc và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích S xung quanh diện tích toàn phầndiện tích bao phủ của hình chữ nhậtphương pháp tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpước ao tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích bao bọc hình chữ nhậtdiện tích S bao bọc là gìao ước tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhậttính diện tích bao phủ hình chữ nhậtdiện tích S toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinch hop chu nhatbí quyết tính diện tích bao bọc hình hộphình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính dt bao phủ hình hộp chữ nhậtphương pháp tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S xung quanhdiện tích bao bọc diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật