Hướng dẫn tách nền trong photoshop

Hi fen! Bạn thấy bóc tách nền bởi Photoshop dễ tuyệt khó khăn