Tạo viền cho ảnh trong photoshop

Có không ít cách để sản xuất form mang đến ảnh - tạo cho tấm hình chúng ta chụp nhìn xin xắn hơn - cũng có thể sử dụng những phần mềm viền khung hình ảnh, với những mẫu mã khung tất cả sẵn, sử dụng Photosiêu thị chế tạo ra thành form bằng Layer, cắt dán........Nhớ lại hôm offline thiết bị hình ảnh sinh sống Thiên con đường, có 1 chưng hỏi về tạo khung cho ảnh sau khi chụp cố kỉnh nào?........Thầy Lễ có nói vắn tắt về tiến hành 1 form ảnh bởi Photosiêu thị, em nghe thoang thoáng, về mua PS, chế biến thử xuyên đêm........ấy gắng mà lại nhìn cũng được