Viết hoa sau dấu chấm trong word 2010

Vừa qua mình bao gồm thiết lập phiên bản office mới lại...nhưng lại thiếu hiểu biết nhiều sao gỏ vnạp năng lượng bạn dạng chử đầu dong không từ viết hoa và sau vệt chấm củng cụ, tất cả bác bỏ nào biết chỉ phương pháp khắc chế giúp..xin cám ơn.